CKS meria a zaznamenáva elektrinu, plyn, teplotu, teplo, stlačený vzduch a vodu.Inteligentný spôsob znižovania nákladov

CKS je inteligentný elektromer, alebo „všetko v jednom“. CKS nielen zobrazuje aktuálnu a celkovú spotrebu, ale ju aj zaznamenáva, kontroluje a optimalizuje. Prostredníctvom softvéru LEO uvidíte všetky merané dáta na displeji počítača, alebo v TV na recepcii.

Všetky údaje zo spotrebičov sú ukladané samostatne, vďaka čomu vieme presne lokalizovať miesto výkonových špičiek. CKS vám tak pomôže identifikovať neefektívne spotrebiče, resp. miesta, kde sa energiou plytvá.

Využite naše riešenia šité na mieru.

Vzdialený prístup a diaľkové ovládanie

Webová aplikácia prostredníctvom internetu umožňuje vizualizovať aktuálny stav na PC, alebo v mobilnom zariadení

Permanentný zber dát zo všetkých príslušných energetických záťaží

Identifikovanie energetických rezerv a kontrola účinnosti Grafické zobrazenie na dennej, týždennej, mesačnej a ročnej báze

Pomocou benchmarku porovnáte rôzne zariadenia

Ukazovatele energetickej náročnosti slúžia na optimalizáciu spotreby energieUniverzálne použitie
  • Jednoduchá inštalácia

    Do CKS môžu byť zapojené už existujúce meracie zariadenia, alebo zberače dát.

    Všetky systémy sú vložené do nástenných rozvádzačov značky Rittal. Tvar a veľkosť skrinky závisí od počtu modulov a zabudovaných relé prvkov.

SOFTWARE

Kontrola a regulácia

Regulácia a ovládanie spotrebičov

Úlohou systému EKS je zabrániť vytváraniu nákladných výkonových špičiek a celkovému preťaženiu siete. Naše systémy pozostávajú z modulov, ktoré riadia a kalkulujú spotrebu na základe výpočtu trendu. V prípade, ak by malo dôjsť k prekonaniu 15 minútového maxima, EKS buď zníži výkon určených spotrebičov, alebo ich na krátku dobu vypne a následne automaticky zapne. Vypínanie spotrebičov priebieha podľa vopred nastaveného algoritmu. Podobné konkurenčné systémy vykonávajú prevažne len dozor nad maximálnou rezervovanou kapacitou čo znamená, že spotrebiče sa vypínajú skôr a zapínajú sa neskôr, t.j. nevypočítavajú žiaden trend. V našom systéme sa zapínanie a vypínanie nastavuje pre každý spotrebič individuálne. Prihliada sa napríklad aj na čas nábehu spotrebičov, alebo minimálnu dobu nepretržitej prevádzky. Regulácia výkonu jednotlivých spotrebičov je možná vďaka analógovým výstupom. Voliteľnou súčasťou EKS je softvér pre parametrizáciu, vyhodnocovanie a vizualizáciu dát. Súčasťou systémov EKS je správa, nepretržité meranie prostredníctvom diaľkového ovládania a analýza takto získaných údajov pre vás.

EKS získava informácie o spotrebe energie z elektrických hodín dodávateľa elektriny. Počet impulzov je základom pre výpočet použitej energie. Vzhľadom k izochrónne získaným údajom spotreby energie systémy vedia, koľko energie bolo použitých v priebehu aktuálneho obdobia merania a koľko energie je k dispozícii po dobu zostávajúceho meracieho obdobia.

EKS každú sekundu prepočítava optimálny výkon v rámci 15 minútového maxima. Cieľom je nepresiahnuť stanovený limit a využiť dodanú energiu čo najefektívnejšie.

Pri správne zvolenej stratégii odpájania zariadení, sa prevádzka neobmedzí. Spínanie prebehne nepozorovane, čím dosiahnete maximálnu možnú úsporu.